Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid van UpandUp Coaching. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Bescherming Persoonsgegevens UpandUp Coaching verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt UpandUp Coaching? Wanneer je een contactformulier invult, een aankoop verricht of een andere aanvraag doet voor één van mijn diensten, wordt aan jou gevraagd je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel gebruikt UpandUp Coaching de persoonsgegevens? De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Voor het maken van offertes en facturen en het afhandelen van de betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je vragen te kunnen beantwoorden en om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) mijn diensten.

Beveiliging persoonsgegevens UpandUp Coaching heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website voldoet aan de normale standaarden en UpandUp Coaching maakt gebruik van cookies met een melding hiervan. De computer van UpandUp Coaching is beveiligd met een virusscanner en firewall.

Social Media Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website & blog te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Pinterest. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten upandupcoaching.nl  om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Dossiers coaching Fysieke dossiers inclusief aantekeningen worden binnen één jaar na beëindiging van het traject vernietigd. Persoonsgegevens inclusief verslagen op mijn computer worden conform regelgeving zeven jaar na de looptijd van het traject verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Dossiers coaching Benader je mij als coach, dan noteer ik alleen je voornaam, achternaam, telefoonnummer en/of emailadres. In een papieren dossier maak ik summiere aantekeningen over de kwestie. Aan je werkgever verstrek ik één keer per jaar een verslag met alleen aantal en aard van de meldingen, deze informatie is niet herleidbaar tot personen.
Conform de Gedragscode van Vertrouwenspersonen van de LVV verwijder en vernietig ik dossiers na 5 jaar. Een dossier is vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden, tenzij openbaarmaking noodzakelijk is op grond van wettelijke regelingen of in het kader van de klachtenprocedure van de Commissie van Toezicht LVV.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen.

 

Wijzigingen in deze verklaring Wijzigingen in de privacyverklaring van UpandUp Coaching worden gepubliceerd op deze pagina.