Kosten

"Ik heb enorm veel gehad aan het traject met Jacqueline. Naast de tools die ik in handen kreeg om zelf aan de slag te gaan, voelde ik mij vrij alles te delen wat mij bezig hield. Zij ging daar op een hele professionele maar zeer warme en uitnodigende manier mee om. Haar ervaring als coach, maar ook als vrouw die precies weet waar ze het over heeft, zijn voor mij van onschatbare waarde geweest in een zeer onzekere periode."

Coaching is altijd maatwerk; het coachtraject wordt tenslotte afgestemd op jouw persoonlijke behoeften en vragen. We bepalen samen hoeveel gesprekken er nodig zijn. Daarbij bekijken we op welke manier de begeleiding het beste kan plaatsvinden. Dit is altijd met face to face gesprekken, aangevuld met (naar wens of behoefte) telefonisch contact, of contact via WhatsApp, Skype of email.

Particulier tarief. Bij het kennismakingsgesprek, dat gratis en vrijblijvend is, bespreken we de te verwachten kosten en mogelijkheden tot (gedeeltelijke) vergoedingen. De kosten hangen af van het soort traject en het aantal gesprekken. Up and Up Coaching is vrijgesteld van BTW.

Zakelijk tarief. Wanneer je werkgever de kosten voor het coachtraject (gedeeltelijk) voor je vergoedt, dan verzoek ik je hem/haar contact met mij te laten opnemen over mijn zakelijke tarieven.

Bel of mail me als je meer wilt weten

Vergoedingen

Via werkgever

In het algemeen zijn kosten van een cursus/opleiding hoger dan die van een coachtraject en wordt coaching als zeer effectief ervaren. Vaak reserveert een werkgever een budget voor coaching, opleiding of burn-out preventie voor de medewerkers. Vergoeding van kosten voor coaching kunnen ook in de CAO zijn opgenomen.

Informeer bij je bedrijfsarts of de afdeling personeelszaken/HR van je bedrijf.

Via zorgverzekeraar

Coaching bij kanker valt helaas zelden onder primaire ziektekosten. De kosten voor een coachingstraject worden meestal niet vergoed. Ik adviseer je inzake de mogelijkheden voor vergoeding van coaching bij borstkanker contact op te nemen met je ziektekostenverzekeraar. Via een door mij verstrekte Coulanceverklaring kun je een verzoek tot vergoeding indienen bij je verzekeraar. Bij een PGB kunnen de kosten van coaching vaak via het PGB vergoed worden.

Via het UWV

Indien je een uitkering ontvangt via het UWV, dan kun je daar informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en integratie. Het UWV heeft in veel gevallen opleidingsbudgetten beschikbaar waarmee je je coachingstraject (gedeeltelijk) kunt betalen.

Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij het UWV.

Via belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als studie- of scholingskosten bij de belastingen aftrekken.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de de Belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers en zzp-ers aftrekbaar als zakelijke kosten.