Kosten

"Coaching is een investering in jezelf"

Coaching is altijd maatwerk; het coachtraject wordt tenslotte afgestemd op jouw persoonlijke behoeften en vragen. We bepalen samen hoeveel gesprekken er nodig zijn. Daarbij bekijken we op welke manier de begeleiding het beste kan plaatsvinden. Dit is altijd met face to face gesprekken, aangevuld met (naar wens of behoefte) telefonisch contact, of contact via WhatsApp, Skype of email.

Bij het kennismakingsgesprek, dat gratis en vrijblijvend is, bespreken we de te verwachten kosten en mogelijkheden tot (gedeeltelijke) vergoedingen. De kosten hangen af van het soort traject (zakelijk of particulier) en het aantal gesprekken.
Mocht je werkgever de kosten voor het coachtraject (gedeeltelijk) voor je vergoeden, dan verzoek ik je hem/haar contact met mij te laten opnemen over mijn zakelijke tarieven.

Vergoedingen

Via de werkgever

In het algemeen zijn kosten van een cursus/opleiding hoger dan die van een coachtraject en wordt een coachtraject als zeer effectief ervaren. Vaak reserveert een werkgever een budget voor coaching, opleiding of burn-out preventie voor de medewerkers. Vergoeding van kosten voor coaching kunnen ook in de CAO zijn opgenomen. Informeer hierover bij de Arbodienst (bedrijfsarts) of de afdeling personeelszaken van je bedrijf.

Via de zorgverzekeraar

Coaching bij kanker valt helaas (nog) amper onder primaire ziektekosten. De kosten daarvoor worden meestal niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Ik adviseer je inzake de mogelijkheden voor vergoeding van coaching bij borstkanker contact op te nemen met je ziektekostenverzekeraar. Via een door mij verstrekte coulance-aanvraag kun je een verzoek tot vergoeding indienen bij je verzekeraar. Coaching kan worden vergoed onder psychosociale hulpverlening, alternatieve behandelingen of counseling.  Bij een PGB kunnen de kosten van coaching via het PGB vergoed worden.

Via het UWV

Indien je een uitkering ontvangt via het UWV, dan kun je daar informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst aangaan waarbij het UWV een budget aan je beschikbaar stelt waarmee je je coachingstraject (gedeeltelijk) kunt betalen. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij het UWV.

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten bij de belastingen aftrekken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers en zzp-ers aftrekbaar als zakelijke kosten.