Kosten

"Ik heb enorm veel gehad aan het traject met Jacqueline. Naast de tools die ik in handen kreeg om zelf aan de slag te gaan, voelde ik mij vrij alles te delen wat mij bezig hield. Zij ging daar op een hele professionele maar zeer warme en uitnodigende manier mee om. Haar ervaring als coach, maar ook als vrouw die precies weet waar ze het over heeft, zijn voor mij van onschatbare waarde geweest in een zeer onzekere periode."

Coaching is altijd maatwerk; het coachtraject wordt tenslotte afgestemd op jouw persoonlijke behoeften en vragen. We bepalen samen hoeveel gesprekken er nodig zijn. Denk daarbij aan 5-6 gesprekken van 1,5 uur. Dit kan natuurlijk anders ingedeeld worden als je energieniveau daarom vraagt. Daarbij bekijken we op welke manier de begeleiding het beste kan plaatsvinden. Dit is in principe met face to face gesprekken, maar de gesprekken kunnen ook via Zoom plaats vinden.

Particulier tarief. Het kennismakingsgesprek is natuurlijk gratis en vrijblijvend is en duurt ongeveer 45 minuten. Hierin kijken we of jouw behoefte aansluit bij wat ik jou kan bieden. Daarbij bespreken we het te verwachten aantal gesprekken, de kosten en mogelijkheden tot (gedeeltelijke) vergoedingen. Mijn uurtarief is € 85,00 per uur (tarief 2024). Dit is inclusief waardevolle hand-outs en tussentijds contact via telefoon, whatsapp, of email (by fair use) gedurende het traject. Up and Up Coaching is vrijgesteld van BTW.

Zakelijk tarief. Wanneer je werkgever de kosten voor het coachtraject (gedeeltelijk) voor je vergoedt, dan verzoek ik je hem/haar contact met mij te laten opnemen over mijn zakelijke tarieven. Up and Up Coaching verricht trajecten voor o.a. ABN AMRO, Holland Colours, Travelex en Achmea.

Bel of mail me als je meer wilt weten

Vergoedingen

Via werkgever

In het algemeen zijn kosten van een cursus/opleiding hoger dan die van een coachtraject en wordt coaching als zeer effectief ervaren. Vaak reserveert een werkgever een budget voor coaching, opleiding of burn-out preventie voor de medewerkers. Vergoeding van kosten voor coaching kunnen ook in de CAO zijn opgenomen. De ervaring leert dat de werkgever meestal graag bereid is de kosten voor een coachingstraject bij borstkanker op zich te nemen.

Informeer hierover bij je bedrijfsarts of de afdeling personeelszaken/HR van je bedrijf.

Via zorgverzekeraar

Coaching bij kanker valt helaas zelden onder primaire ziektekosten. De kosten voor een coachingstraject worden meestal niet vergoed. Ik adviseer je inzake de mogelijkheden voor vergoeding van coaching bij borstkanker contact op te nemen met je ziektekostenverzekeraar. Via een door mij verstrekte Coulanceverklaring kun je een verzoek tot vergoeding indienen bij je verzekeraar. Bij een PGB kunnen de kosten van coaching vaak via het PGB vergoed worden.

Via het UWV

Indien je een uitkering ontvangt via het UWV, dan kun je daar informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en integratie. Het UWV heeft in sommige gevallen opleidingsbudgetten beschikbaar waarmee je je coachingstraject (gedeeltelijk) kunt betalen.

Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij het UWV.

Via Belastingdienst

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandig ondernemers en ZZP'ers volledig aftrekbaar als zakelijke kosten.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de de Belastingdienst.