Luisteren en stil zijn…

Stil zijn
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken.
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.
Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.
Maar wat ik vraag is dit:
Wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal,
naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen maar stil te zijn,
mij aan te kijken,
mij tijd geven.
Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen.
Maar als het kan slechts te aanvaarden, zoals het voelt voor mij.
Je luisterend aanwezig zijn, zal mijn dag anders maken.
Marinus van den Berg, Woorden in stilte (Kok, Kampen 2000)
Woensdag 9 maart vond het Boezemcafé weer plaats. Hier ontmoetten bijna 20 vrouwen van binnen en buiten de regio elkaar. Alle facetten die te maken hebben met borstkanker passeren de revue in de gesprekken van de gasten.
Hierbij kwam ook ter sprake hoe de omgeving omgaat met je als je geraakt bent door borstkanker. Vaak word je door je omgeving overladen door goed bedoelde
O ordelen
M eningen
A dviezen,
Daar hebben weinig mensen behoefte aan. Luister met volle aandacht, ben er gewoon voor de ander en laat deze OMA thuis.
Een van de gasten beloofde mij na dit gesprek, waarin iedereen herkenning vond: ik stuur je een mooi gedicht hierover. Ze stuurde het meteen en zei erbij: “Nogmaals dank voor de bijeenkomst, ik vond het een hele bijzondere en mooie ervaring. Ik zal er over drie maanden zeker weer bij zijn.”

LOTGENOTENCONTACT

Bij Inloophuis Scarabee komt 1 x per maand een groep jonge vrouwen bij elkaar met in ieder geval één gemeenschappelijke deler: ze zijn allemaal geraakt door kanker. Vervolgens ontdekken ze tijdens deze avonden door met elkaar hun ervaringen te delen, dat ze veel meer overeenkomsten hebben. Dat ze min of meer allemaal tegen dezelfde zaken aanlopen in hun gezin, werk, relatie(s), omgeving. Dat groeit vaak uit tot een band en zelfs tot vriendschappen. Zo zijn Cynthia en Cecilia goed bevriend met elkaar geraakt. Ze hebben elkaar bij Inloophuis Scarabee ontmoet en vertellen hun verhaal op de site van kanker.nl.

Deze jonge vrouwen vinden steun en (h)erkenning bij elkaar. Dat kan veel toegevoegde waarde hebben voor het verwerken van alles wat erbij komt kijken als je op jonge leeftijd te horen krijgt dat je kanker hebt en het leven van de meeste leeftijdsgenoten om je heen gewoon doordendert. Je kunt je heel alleen voelen omdat je denkt dat je toch werkelijk de enige bent wiens leven in één klap voorgoed veranderd is. Dan kan het een grote opluchting zijn om te merken dat je niet de enige bent die dit is overkomen. Heel mooi hoe open deze dames zijn over hun vriendschap en de toegevoegde waarde ervan in hun leven.